Vrienden Hannemahuis

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger cultuur en historie

  

Vrienden van Museum het Hannemahuis

Museum het Hannemahuis heeft een Vereniging van Vrienden waar u lid van kunt worden. Hiermee steunt u het museum en krijgt u gratis toegang en uitnodigingen voor speciale activiteiten! U kunt zich in het Hannemahuis opgeven als Vriend of u  per email met uw adresgegevens aanmelden bij vrienden@harlingen.nl

Waarom een vereniging van Vrienden?
De Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis wil de belangstelling voor het museum Het Hannemahuis en de daarin bijeengebrachte verzamelingen bevorderen en de activiteiten van het museum ondersteunen. Vanuit de Vrienden wordt financiële ondersteuning gegeven bij nieuwe aankopen, catalogi of restauratie van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast wordt er bijgedragen aan het mogelijk maken van belangrijke exposities.

Wat betekent het als u Vriend wordt?
Als Vriend:
- hebt u gratis toegang tot het museum voor uzelf en uw partner of gezinsleden;
- hebt u gratis toegang tot door de Vereniging van Vrienden georganiseerde lezingen en andere activiteiten;
- ontvangt u de Digitale Nieuwsbrief van het Hannemahuis;
- bent u welkom op de openingen van tentoonstellingen in het Hannemahuis.

Wat doet de Vereniging van Vrienden?
Met steun van de vereniging van Vrienden kon  in de afgelopen jaren de collectie van het Museum worden uitgebreid, werden garantstellingen gegeven voor catalogi en exposities en werd financiële ondersteuning geboden voor educatieve activiteiten. In 2013 lag het accent daarbij wat meer op de immateriële zaken zoals de werving van nieuwe leden. Er werden geen grote aankopen gedaan noch was anderszins financiële ondersteuning nodig. Dit in tegenstelling tot 2012 toen er onder andere een garantstelling werd gedaan voor de Rembrandt tentoonstelling in 2014.

Belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn gericht op het onderhouden van de band met  de leden van de Vereniging en de werving van nieuwe Vrienden. Naast lezingen worden ook speciale voorbezichtigingen, een High Tea in de Beeldentuin of, incidenteel, een gezamenlijk bezoek aan andere musea georganiseerd. Het streven is in de komende jaren het Hannemahuis meer onder de aandacht te brengen van doelgroepen die nu nog niet naar het museum komen. Het jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar bij het Hannemahuis of via een email aan vrienden @harlingen.nl.

De vereniging van vrienden is een ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis is een  Algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Een ANBI wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Contactgegevens
De officiële naam is Vereniging van Vrienden van “Het Hannemahuis”. 
Het fiscaal nummer van de Vereniging: 8090.80.345.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40004513.
Adres: Voorstraat 56, 8861BM Harlingen, telefoon 0517-413658. Email: vrienden@harlingen.nl
Bank: NL07 INGB 0002 7029 93.

Meer  over de vereniging
Per 1 februari  2013 telt de vereniging 455 ‘vrienden’. Het bestuur bestaat uit vijf of zes gekozen leden die een voorzitter, secretaris en  penningmeester benoemen.  Alle deze functies zijn onbezoldigd.

 

 Financieel Jaarverslag 2012 Vereniging Vrienden van het Hannemahuis

Inkomsten 2011 2012
  euro euro
     
Vriendengeld 6.953,95 6.857,50
Giften en Koninginnedag 568,85 109,50
Verkoop diversen 1.325,95 1.182,00
rente min kosten 119,35 254,00
     
Totaal inkomsten 8.968,10 8.403,00
     
Uitgaven 2011 2012
Aanschaf kaarten, souvenirs, etc. 413,53 0,00
Restauratie tegeltableau bakkerij 0,00 590,00
Secretariaatskosten 1.301,03 1.148,63
Lidmaatschapskosten 126,64 50,00
Kosten activiteiten 396,94 332,50
     
Totaal uitgaven 2.238,14 2.121,13
     
Postief/Negatief saldo 6.729,96 6.281,87
     
Vermogensoverzicht 31-dec-11 31-dec-12
     
Saldo Giro 92,29 48,52
Saldo rekening-courant 675,33 7.232,11
Saldo deposito 25.905,52 26.238,49
Nagekomen vriendengeld 75,00 25,00
Te ontvangen van de Gemeente 1.325,95 1.182,00
Contant 568,85 67,50
Voorraad catalogi en prentbriefkaarten p.m. p.m.
Te ontvangen rente 322,97 454,16
     
Totaal 28.965,91 35.247,78
     
Vermogensmutatie 6.729,96 6.281,87
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ons adres

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger
cultuur en historie

 

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

 

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht