Vrienden Hannemahuis

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger cultuur en historie

  

Vrienden van Museum het Hannemahuis

Word lid van de Vrienden van Museum het Hannemahuis.

De Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis wil de belangstelling voor het museum Het Hannemahuis en de daarin bijeengebrachte verzamelingen bevorderen en de activiteiten van het museum ondersteunen. Vanuit de Vrienden wordt financiele ondersteuning gegeven bij nieuwe aankopen, catalogi of restauratie van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast wordt er bijgedragen aan het mogelijk maken van belangrijke exposities.

Als Vriend:
- hebt u gratis toegang tot het museum voor uwzelf en uw partner of gezinsleden;
- hebt u gratis toegang tot door de Vereniging van Vrienden georganiseerde lezingen en andere activiteiten;
- ontvangt u de Digitale Nieuwsbrief van het Hannemahuis;
- bent u welkom op de openingen van tentoonstellingen in het Hannemahuis.

U kunt zich in het Hannemahuis opgeven als Vriend van het Hannemahuis. U kunt u ook per email met uw adresgegevens aanmelden bij vrienden@harlingen.nl

 

ons adres

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger
cultuur en historie

 

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

 

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht