Actueel in stad en dorpen

 • Stremming Voorstraat

  (31-10-2014)

  Op maandag 3 november 2014 is de Voorstraat 's morgens van 8.00 tot 12.00 uur gestremd in verband met takelwerkzaamheden Raadshuistoren.

  Lees verder
 • Voorstel van orde Tall Ships Races

  (31-10-2014)

  Vanwege de verwachte grote publieke belangstelling bij agendapunt 13 ‘Tall Ships Races’ (debat) zal er bij agendapunt 1 ‘Opening en vaststelling agenda’ op 4 november 2014. een voorstel van orde worden gedaan aan de raad. Het voorstel is om agendapunt 13 als agendapunt 5b te behandelen. De raad zal moeten instemmen met het voorstel. 

  Lees verder
 • Harlingen onderzoekt verzelfstandiging van de haven

  (29-10-2014)

  De gemeente Harlingen gaat onderzoeken of de haven verzelfstandigd kan worden. Het proces wordt begeleid door Martin Bosch, die eerder betrokken was bij de verzelfstandiging van de haven van Den Helder. 

  Lees verder
 • Lichtgevende markering op de trap 't Zilt

  (29-10-2014)

  De gemeente Harlingen heeft lichtgevende markering aangebracht op de trap naar strandpaviljoen ‘t Zilt. Het parkeerterrein zit aan één kant van de zeedijk en het restaurant aan de andere kant. De treden van de trap waren in het donker moeilijk te zien.

  Lees verder
 • Gemeente Harlingen vanaf 2015 JOGG-gemeente

  (28-10-2014)

  De gemeente Harlingen is vanaf 2015 JOGG-gemeente. JOGG - Jongeren Op Gezond Gewicht - is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is Het doel is om de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. 

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 28 oktober 2014

  (28-10-2014)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Heropening Waddenhal op woensdag 5 november

  (28-10-2014)

  Na meer dan een jaar gewerkt te hebben aan de uitbreiding van de Waddenhal, is de hal nu klaar voor de toekomst. Op woensdag 5 november wordt de Waddenhal opnieuw geopend.

  Lees verder
 • Extra eenmalige uitkering voor mensen met een minimuminkomen

  (27-10-2014)

  Heeft u een inkomen op of net boven bijstandsniveau? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op een eenmalige extra uitkering. De hoogte van deze eenmalige uitkering hangt af van uw situatie:

  Lees verder
 • Gespreksavonden over veranderingen in de zorg

  (27-10-2014)

  De gemeente Harlingen gaat graag met de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum in gesprek over de veranderingen rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij één van de gespreksavonden.

  Lees verder
 • Dit weekend start de wintertijd

  (24-10-2014)

  Dit weekeinde op zondagochtend 26 oktober 2014 om 3 uur worden alle klokken in de Europese Unie met één uur teruggedraaid, dus naar 2 uur. De gedachte achter het verschil tussen zomer- en wintertijd was destijds, dat als wij de klok in de zomertijd een uur naar voren zetten, dit tot minder stroomverbruik zou leiden. 

  Lees verder
Archief