Actueel in stad en dorpen

 • Dit weekend start de wintertijd

  (24-10-2014)

  Dit weekend gaat de wintertijd in

  Dit weekeinde op zondagochtend 26 oktober 2014 om 3 uur worden alle klokken in de Europese Unie met één uur teruggedraaid, dus naar 2 uur. De gedachte achter het verschil tussen zomer- en wintertijd was destijds, dat als wij de klok in de zomertijd een uur naar voren zetten, dit tot minder stroomverbruik zou leiden. 

  Lees verder
 • Invoering wet Bibob bij vergunningaanvragen

  (24-10-2014)

  De wet Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Op basis van deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning aanvragen. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld criminele activiteiten worden ondersteund.

  Lees verder
 • Kennisgeving Notitie Reikwijdte en detailniveau Plan- en ProjectMER Willemshaven

  (22-10-2014)

  De gemeente Harlingen heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor de Willemshaven op te stellen. Ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan moet een milieueffectrapport, een zogenaamde plan- en project MER (verder MER genoemd), worden opgesteld.

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 21 oktober 2014

  (21-10-2014)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Wegreconstructie Noorderkade/Spiker

  (20-10-2014)

  In 2015 wordt de Noorderkade en het zuidelijke deel van De Spiker gereconstrueerd. De straat wordt als 30 km-zone ingericht en komt er grotendeels hetzelfde uit te zien als de vernieuwde Babingaweg.
   

  Lees verder
 • Asfaltonderhoud in de gemeente Harlingen

  (20-10-2014)

  Op verschillende plekken in de gemeente Harlingen vindt er onderhoud aan het asfalt plaats.
   

  Lees verder
 • Datum Spijkerstad in 2015!

  (17-10-2014)

  Ook volgend jaar gaan we weer onze kindervakantieweek in Harlingen Spijkerstad organiseren, we gaan dit doen in de laatste week van de zomervakantie, van maandag 10 augustus tot en met donderdag 13 augustus 2015.

  Lees verder
 • Nieuwe website gevonden en verloren voorwerpen

  (15-10-2014)

  De gemeente Harlingen heeft zich aangesloten bij de landelijke officiële website waar 235 Nederlandse gemeenten alle gevonden voorwerpen publiceren.
  Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht dit zo snel mogelijk te melden aan de gemeente volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 5). 

  Lees verder
 • Gemeente Harlingen sluit intentieovereenkomst met Stichting Nova Zembla Experience

  (13-10-2014)

  Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Sluiter een intentieovereenkomst getekend met de Stichting Nova Zembla Experience. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaan gemeente en stichting samenwerken om op de Nieuwe Willemshaven een belevingscentrum te realiseren. 

  Lees verder
 • Restauratie klokken raadhuistoren

  (13-10-2014)

  Bedrijf Koninklijke Eijsbouts, Klokkengieterij Eijsbouts (voluit: Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken b.v.) is een klokkengieterij en uurwerkfabriek te Asten.

  Lees verder
Archief