Actueel in stad en dorpen

 • Gemeentelijke loketten gesloten

  (27-03-2015)

  De gemeente Harlingen is gesloten op vrijdag 3 april 2015, Goede Vrijdag, en maandag 5 april 2015, Paasmaandag. Op dinsdag 6 april 2015 is de balie van burgerzaken aan de voorstraat 35 gewoon weer om 8.00 uur open.
   

  Lees verder
 • NL doet

  (27-03-2015)

  Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015 vond de landelijke vrijwilligersactie NL DOET plaats. NL DOET is een initiatief van het Oranje Fonds waarbij mensen in het hele land zich vrijwillig inzetten voor maatschappelijke organisaties.

  Lees verder
 • De zomertijd gaat dit weekend in

  (26-03-2015)

  Dit weekend begint de zomertijd, tegenwoordig op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.

  Lees verder
 • Woonlasten in Harlingen onder gemiddelde Fries woonlasten

  (26-03-2015)

  De woonlasten in de gemeente Harlingen liggen onder de gemiddelde woonlasten van Friesland. Eenpersoonshuishoudens betalen in Harlingen €547 tegenover een Fries gemiddelde van €589. Bij meerpersoonshuishoudens is het verschil groter en betalen de huishoudens in Harlingen €601 tegenover een Fries gemiddelde van €686. Onder de woonlasten worden de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing na aftrek van eventuele heffingskorting gerekend.

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 24 maart 2015

  (24-03-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Denk mee over parkeren in Harlingen

  (23-03-2015)

  De gemeente kijkt dit jaar kritisch naar het huidige parkeerbeleid. Dit omdat de gemeente het parkeren voor alle inwoners en bezoekers eenvoudiger wil maken en een definitieve oplossing wil voor het eiland gerelateerd parkeren. 

  Lees verder
 • Schietoefeningen Breezanddijk

  (23-03-2015)

  In de periode van 30 maart tot en met 3 april 2015, en die plaatsvinden vanaf Breezanddijk in het IJsselmeer worden schietoefeningen gehouden. Door de eenheid Kennis Centrum Wapensystemen & Munitie.

  Lees verder
 • Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten

  (19-03-2015)

  Gisteren heeft 50,6% van de inwoners van de gemeente Harlingen gestemd voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân. Dit is een daling ten opzichte van de opkomst in 2011. Toen kwam 58,93% van de kiesgerechtigden naar het stembureau. 

  Lees verder
 • Voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Fryslân

  (19-03-2015)

  In de gemeente Harlingen heeft 47,3% van de kiesgerechtigden gestemd voor een nieuw algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. In het hele kiesdistrict (de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier) heeft 50,1% gestemd. 

  Lees verder
 • Harlingen finishhaven tijdens The Tall Ships Races 2018

  (19-03-2015)

  Sail Training International heeft op 19 maart 2015 bekend gemaakt dat Harlingen finishhaven is tijdens The Tall Ships Races 2018. Dit betekent dat de vloot van zeilschepen op vrijdag 3 augustus in Harlingen arriveert. Op maandag 6 augustus wordt de zeilrace vervolgens in Harlingen afgesloten. Naast Harlingen zijn er nog drie andere host ports: Sunderland, Esbjerg en Stavanger

  Lees verder
Archief