Actueel in stad en dorpen

 • Discussie gemeentetaken: "een unieke kans om mee te praten"

  (30-01-2015)

  "Ik hoop dat er veel mensen meedoen aan de discussie over de taken van de gemeente. Een unieke kans om de gemeenteraad te voeden met hoe de samenleving denkt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke gevolgen voor het groenonderhoud in jouw straat of de contributie van jouw sportclub."

  Lees verder
 • Uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

  (29-01-2015)

  Uit onderzoek door de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij ingeschreven stonden. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft besloten om de onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

  Lees verder
 • Gemeente ondersteunt ontwikkeling van LNG in Harlingen en de regio

  (29-01-2015)

  Wethouder Le Roy heeft haar vandaag positief uitgelaten over de initiatieven van rederij Doeksen om een LNG-Bunkerfaciliteit in Harlingen te realiseren.  De wethouder gaf de visie van de gemeente Harlingen tijdens het rondetafelgesprek met als thema: “Kip en ei? Voorbij!. Doeksen gaat voor LNG, wie volgt!?”

  Lees verder
 • Diamanten huwelijksjubileum voor het echtpaar De Vries-Beers

  (28-01-2015)

  Johan Thomas (Joop) de Vries is geboren op 11 oktober 1934  en Akke Beers op 12 december 1935, respectievelijk op de Midlumerlaan en het Dok in Harlingen. Twee Ouwe Seunen dus.

  Lees verder
 • Bommen afwerpen op de Vliehors Range

  (28-01-2015)

  F-16’s van vliegbases Leeuwarden en Volkel oefenen van maandag 2 tot en met vrijdag 6 februari het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode worden bommen van het type MK82 en GBU-12 (beide 500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag (muv vrijdagmiddag). 

  Lees verder
 • Harlingenbrede discussies over de taken van de gemeente Harlingen

  (27-01-2015)

  Moet de gemeente de cultuur nog wel subsidiëren? En de sportverenigingen? Of moeten de contributies en toegangsprijzen zo ver omhoog, dat  iedereen voor zijn sportbeoefening en cultuurgebruik gewoon het volle pond betaalt? 

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 27 januari 2014

  (27-01-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Provincie Fryslân start informatiepunt over bodemdaling

  (27-01-2015)

  De provincie Fryslân heeft sinds 27 januari 2014 een digitaal informatiepunt over bodemdaling. Hier kunnen mensen terecht voor informatie over bodemdaling in relatie tot gas- en zoutwinning. . De provincie wijst burgers de weg bij vragen over schadeprocedures en bij welke organisatie zij hiervoor terecht kunnen. Ook is op een digitale kaart te zien waar de boorlocaties in Fryslân zich bevinden en welke onderneming daarvoor verantwoordelijk is.

  Lees verder
 • Agenda Lokale welstandscommissie Harlingen

  (26-01-2015)

  Op 27 januari, vanaf 10.15 uur, vergadert de Lokale Welstandscommissie op de Waddenpromenade 1 in Harlingen. 

  Lees verder
 • Stremming spoorwegovergang Koningin Wilhelminastraat

  (26-01-2015)

  In de nacht van 9 op 10 februari vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan het spoor. Hierdoor is de spoorwegovergang aan de Koningin Wilhelminastraat tussen 23.30 - 6.00 uur afgesloten voor het verkeer. 

Archief