Actueel in stad en dorpen

 • Hondenlosloopgebieden in 2014

  (25-07-2014)

  Het college heeft drie plaatsen in de gemeente Harlingen aangewezen als losloopgebied voor honden. Het gaat om de volgende gebieden:
   

  Lees verder
 • Inkoop Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

  (25-07-2014)

  Bent u zorgaanbieder en heeft u cliënten die wonen in Noordoost of Noardwest- Fryslân? Dan kunt u binnenkort op de website www.noordoostzorgt.nl het contract vinden dat de samenwerkende gemeenten u aanbiedt voor uw huidige cliënten.  Daarnaast zijn de gemeenten druk bezig met de nieuwe contractering.
   

  Lees verder
 • Belangrijk nieuws over de huishoudelijke hulp

  (24-07-2014)

  Per 1 januari 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 met die veranderingen ingestemd. Als u momenteel een indicatie heeft voor huishoudelijke ondersteuning (HH1) dan is deze informatie belangrijk voor u. 
   

  Lees verder
 • Harlingen a.s. zondag in beeld op RTL 4

  (21-07-2014)

  Aanstaande zondag 27 juli om 15.45 uur is er een herhaling van het reisprogramma Trips &Travel waarin Harlingen 12 minuten in beeld is op RTL4.

  Lees verder
 • Grote brand industrieterrein Hermeskade (update 11.30 uur)

  (19-07-2014)

  Zaterdagochtend is er een grote brand geweest op de Hermeskade in Harlingen. Het gaat om de bedrijven Schelpenwinning Waddenzee en de Kringloopwinkel Estafette van Omrin. De brandweer heeft de brand met veel materieel bestreden.

  Lees verder
 • Zuidergracht/Bolswardervaart, mogelijk oponthoud

  (18-07-2014)

  In verband met werkzaamheden aan het spoor beperkte/geclusterde bediening van de Spoorbrug Zuidergracht in Harlingen.

  Lees verder
 • Begeleidingsgroep luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen geïnstalleerd

  (11-07-2014)

  De begeleidingsgroep “Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen” is dinsdag officieel geïnstalleerd. De begeleidingsgroep heeft als opdracht om een advies te geven aan de projectgroep voor een opzet voor een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen.

  Lees verder
 • Regeling Compensatie eigen risico (CER) chronisch zieken afgeschaft

  (11-07-2014)

  Ontving u in 2013 een bijdrage uit de CER-regeling? Dan heeft het CAK u een brief gestuurd waarin staat dat deze regeling is afgeschaft. CER staat voor Compensatie Eigen Risico.

  Lees verder
 • Decentralisaties Sociaal Domein: Veranderingen rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen

  (09-07-2014)

  Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid een aantal taken rond zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) valt over naar de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld.

  Lees verder
 • Bedankt aan alle inwoners en ondernemers

  (08-07-2014)

  Alle inwoners en ondernemers die de afgelopen dagen zich hebben ingezet voor het evenement óf overlast hebben ervaren door The Tall Ships Races.Bedankt voor alle medewerking!

  Lees verder
Archief