Actueel in stad en dorpen

 • Parkeerautomaten Voorstraat werken tijdelijk alleen op kenteken invoer

  (19-12-2014)

  Afgelopen donderdag zijn er drie nieuwe automaten geplaatst in de Voorstraat. Deze zijn voorzien van kenteken invoer. De optie kentekeninvoer is nu actief terwijl dit niet de afspraak was.

  Lees verder
 • Buurtpreventie ook in de Midlumerlaan

  (18-12-2014)

  Afgelopen maandag liep burgemeester Roel Sluiter een ronde mee met de vrijwilligers van de buurtpreventie van de Midlumerlaan e.o.  Allereerst onthulde hij het waarschuwingsbordje 'attentie buurtpreventie' ter hoogte van het gebouw Casa Cara. Daarmee krijgt het succesvolle buurtpreventieproject van de wijk Groot Ropens navolging.

  Lees verder
 • Misthoorn keert terug in Harlingen

  (18-12-2014)

  De misthoorn op de Zuiderpier in Harlingen keert aan het begin van 2015 terug. Sinds enige tijd werkte de misthoorn niet meer. Omdat de misthoorn niet meer noodzakelijk is voor de navigatie van schepen bij mist, stelde eigenaar Rijkswaterstaat voor deze niet meer terug te plaatsen. Omdat de Harlingers veel waarde hechten aan de misthoorn, heeft de gemeente Harlingen besloten de misthoorn over te nemen van Rijkswaterstaat en terug te plaatsen.

  Lees verder
 • Jaarwisseling 2014/2015

  (17-12-2014)

  Tijdens de jaarwisseling van 2014/2015 gelden er andere afsteektijden voor het vuurwerk. Ook is er in de gemeente Harlingen een vuurwerkvrijezone ingesteld. 

  Lees verder
 • Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: 17 december 2014

  (17-12-2014)

  Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken onderdeel KCC is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Namens burgemeester en wethouders van Harlingen maakt de manager van de afdeling Publiekszaken bekend dat de gemeente Harlingen het voornemen heeft onderstaande personen uit te schrijven. 

  Lees verder
 • Verleng uw parkeervergunning of parkeervignet vóór 1 januari 2015

  (16-12-2014)

  Ruim 50% heeft ondertussen de parkeervergunning of het parkeervignet voor 2015 verlengd. Doe dit vóór 1 januari 2015, anders loopt u kans op een boete. Uw parkeervergunning of parkeervignet voor 2014 is dan namelijk niet meer geldig. 

  Lees verder
 • Koploperproject: voor zzp’ers en mkb’ers die duurzaam willen ondernemen

  (16-12-2014)

  Wilt u met uw onderneming aan de slag met duurzaam ondernemen en wilt u dit op een slimme en effectieve manier aanpakken? Neem dan deel aan het Koploperproject.

  Lees verder
 • Veranderingen in de zorg: jeugd, chronisch zieken en gehandicapten

  (16-12-2014)

  Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid een aantal taken rond zorg, welzijn, werk en inkomen over naar gemeenten. Bij alle veranderingen is het belangrijk dat u de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij u in de buurt of wijk krijgt. Iedere week krijgt u over een ander onderwerp informatie.  Deze week gaat het over de jeugd, chronisch zieken en gehandicapten.

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 16 december 2014

  (16-12-2014)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Inloopmiddag over voorontwerp bestemmingsplan Harlingen - Perseverantiaterrein

  (16-12-2014)

  Op donderdag 15 januari 2015 is er een inloopmiddag over het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen - Perseverantiaterrein. Het bestemmingsplan betreft een actualisering van de huidige planologische situatie en is een vervanging van het nu nog geldende bestemmingsplan. 

  Lees verder
Archief