Actueel in stad en dorpen

 • Notulen van BenW van 1 september 2015

  (01-09-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo of Participatiewet

  (31-08-2015)

  Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.

  Lees verder
 • 1 minuut stilte tijdens de Nacht van Harlingen van de Visserijdagen

  (29-08-2015)

  Vanavond om 23.00 uur wordt in de hele horeca van Harlingen 1 minuut stilte gehouden. Dit naar aanleiding van het overlijden van de 58-jarige man die aflopen donderdag in Harlingen werd mishandeld.

  Lees verder
 • Rioolwerkzaamheden Grensweg/ Domela Nieuwenhuisstraat

  (27-08-2015)

  Op dit moment is aannemer GMB Rioleringstechnieken bezig met het renoveren van het transportriool in de berm langs de Grensweg en de Domela Nieuwenhuisstraat. De renovatie vindt plaats door middel van de kousmethode. Hierbij wordt onder luchtdruk een kous in het bestaande riool aangebracht. 

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 25 augustus 2015

  (25-08-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Inloopbijeenkomst Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

  (24-08-2015)

  Op woensdag 2 september organiseren de begeleidingsgroep Luchtkwaliteit, provincie Fryslân en gemeente Harlingen een inloopbijeenkomst over de continue meting van dioxines het de opzet voor het luchtkwaliteitsonderzoek op leefniveau.

  Lees verder
 • Koploper Kans-project in Harlingen

  (21-08-2015)

  Afgelopen woensdag 19 augustus 2015 is in Harlingen het project “KoploperKans” van start gegaan. Een nieuw Koplopertraject gericht op duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen, speciaal voor kleinere ondernemers en zzp’ers. Bij het Koploperproject genereren deelnemende bedrijven winst door het verduurzamen van hun organisatie op het gebied van planet, people en profit.

  Lees verder
 • Visserijdagen 26 augustus tot en met 30 augustus 2015

  (19-08-2015)

  Van woensdag 26 augustus tot en met zaterdag 30 augustus vinden in Harlingen de Visserijdagen plaats. Om één en ander in goede banen te leiden, is er een aantal afspraken gemaakt met de Stichting Visserijdagen Harlingen en de Stichting Evenementen Harlingen (horeca). Hieronder vindt u de belangrijkste punten.

  Lees verder
 • Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

  (18-08-2015)

  Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken onderdeel KCC is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Namens burgemeester en wethouders van Harlingen maakt de manager van de afdeling Publiekszaken bekend dat de gemeente Harlingen het voornemen heeft onderstaande personen uit te schrijven. 

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 18 augustus 2015

  (18-08-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
Archief