Actueel in stad en dorpen

 • Fietswrakken, ruiming bij fietsenstalling NS-station

  (31-07-2015)

  In Harlingen blijven helaas vaak kapotte fietsen achter. Dit zorgt voor een rommelige aanblik en leidt tot onveilige situaties. Bovendien houden fietswrakken onnodig plekken bezet.

  Lees verder
 • Waarom gaat u naar onze website?

  (22-07-2015)

  De gemeente Harlingen werkt aan een nieuwe website. Deze website moet veel beter passen bij uw wensen. Daarom horen wij graag voor welke zaken u de gemeentelijke website bezoekt. Ga naar www.harlingen.nl/enquete en vul de (korte) enquete in. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 • Landelijke Zomerkamp Zeekadetten in Nieuwe Willemshaven

  (21-07-2015)

  Sinds zaterdag is de Nieuwe Willemshaven het terrein voor de landelijke Zomerkamp van het Zeekadetkorps Nederland. 

  Lees verder
 • Besluitenlijst B&W van week 29

  (15-07-2015)

  Wegens het zomerreces heeft B&W deze week geen vergadering gehad. Wel is er een besluitenlijst van week 29. 

  Lees verder
 • Update: Baksteen in riolering oorzaak van wateroverlast archief

  (09-07-2015)

  Zojuist is de baksteen uit de riolering gehaald. De Voorstraat wordt weer zo spoedig mogelijk opengesteld voor het verkeer. 

  Lees verder
 • Gemeente, Bouwvereniging en Huurdersraad i.o. ondertekenen nieuw woonakkoord

  (08-07-2015)

  Op woensdag 8 juli hebben de gemeente Harlingen, de stichting v/h de Bouwvereniging en de huurdersraad i.o. het nieuwe woonakkoord ondertekend. Het akkoord is het raamwerk om te komen tot jaarlijkse uitvoeringsafspraken en omvat de ambities van de drie partijen voor de komende jaren. De ambities zijn betaalbaar, flexibel en samen. In de jaarlijks te sluiten uitvoeringsafspraken worden de ambities nader uitgewerkt.

  Lees verder
 • Glashelder; glas in de glasbak!

  (08-07-2015)

  Verpakkingsglas kan eindeloos worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit. Als glas goed op kleur is gescheiden, kan van de glasscherven weer opnieuw wit (doorschijnend), groen of bruin glas gemaakt worden. Ongeveer 60% van de grondstoffen die producenten gebruiken bestaat uit gerecycled glas. Eén kilo glas in de glasbak levert één kilo aan nieuw glas op en spaart dus grondstoffen uit.

  Lees verder
 • Notulen BenW vergadering van 7 juli 2015

  (07-07-2015)

  Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Subsidieregeling voor monumenten en karakteristieke bouwwerken

  (07-07-2015)

  Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen met hulp van de provincie Fryslân gerestaureerd en herbestemd worden. Daarvoor is dit jaar 2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Naast een impuls voor het Friese karakteristieke erfgoed levert dit ook werkgelegenheid op en leerlingplekken voor het restauratieambacht. Geïnteresseerden kunnen tussen 14 en 28 september een subsidieaanvraag indienen. 

  Lees verder
 • Wateroverlast in archief Stadhuis

  (05-07-2015)

  Vannacht is er een leidingbreuk geweest naast het Stadhuis. Hierdoor is er water binnengedrongen in het archief onder het Stadhuis. Doordat het archief op voldoende hoogte staat en er op tijd actie is ondernomen, zijn er geen stukken verloren gegaan. 

  Lees verder
Archief