Gemeente werkt samen met Friese jongeren en ondernemers aan duurzaamheid

De gemeente Harlingen gaat samen met jongeren en ondernemers werken aan de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Via het traject Proef NME (Natuur & Milieu Educatie) ondersteunen 50 jongeren van de RSG Simon Vestdijk te Harlingen, de ROC Friese Poort te Sneek en Leeuwarden de gemeente Harlingen om in het gemeentehuis bewuster met energie om te gaan en daadwerkelijk een besparing te realiseren.

Vandaag heeft wethouder Maria le Roy de opdracht officieel overgedragen aan de leerlingen.

Samenwerken voor duurzaamheid
De gemeente Harlingen heeft Harlinger ondernemer Mensonides Installatie BV ingeroepen voor het uitvoeren van een energiescan op alle gemeentelijke gebouwen. Jongeren van de RSG en de twee ROC's houden vervolgens, samen met Mensonides, op het Waddenkantoor een schaduwenergiescan en gaan in gesprek met ambtenaren over hun energiegedrag. De bevindingen en adviezen van de jongeren en Mensonides geven de gemeente handvaten om te komen tot een concrete besparing van energie.

Op het Windpowercentre aan de Lange Lijnbaan te Harlingen heeft wethouder Le Roy de leerlingen officieel de opdracht gegeven tot het uitvoeren van het onderzoek. Hierbij is Le Roy ingegaan op het belang van samenwerking op het gebied van duurzaamheid. De combinatie gemeente, jongeren en ondernemers kunnen voor creatieve en uitvoerbare duurzame oplossingen zorgen waardoor de gemeente daadwerkelijk een besparing kan realiseren. Naast het onderzoek op het Waddenkantoor voeren de leerlingen ook energiescans uit bij verschillende Harlinger huishoudens en worden duurzame bespaartips gegeven.

In juni worden de resultaten van de energiescans verwacht en adviseren de leerlingen de gemeente over de te nemen duurzame acties.

Foto: Joachim de Ruijter