Onderzoeksrapport REC gepresenteerd

Woensdagavond 25 april is het rapport van de onderzoeksrapport REC geprestenteerd aan de gemeenteraad van Harlingen. Op 16 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Harlingen besloten een onderzoek in te stellen naar de totstandkoming van de Reststoffenenergiecentrale (REC).


De gemeenteraad gaf de onderzoekscommissie de opdracht mee inzicht te bieden in de achtergronden van de discussies over de REC, die sinds 2006 - in wisselende intensiteit - aanhouden. De gemeenteraad koos ervoor om gebruik te maken van het zwaarste onderzoeksinstrument dat hij tot zijn beschikking heeft, de raadsenquête. De keuze voor dit onderzoeksinstrument maakt het mogelijk om betrokkenen onder ede te horen. De onderzoekscommissie bestaat uit mevrouw J.J. Steevensz-Jilderts(voorzitter) en bestaat verder uit de heer P.J. Kraaima, mevrouw J. Travaille en de heer J. Saakstra, allen raadslid in Harlingen.