Woonlasten in Harlingen onder gemiddelde Fries woonlasten

De woonlasten die bewoners van één- of meerpersoonhuishoudens in de gemeente Harlingen betalen, liggen onder de gemiddelde woonlasten van Friesland. Eenpersoonshuishoudens betalen in Harlingen €536 tegenover een Fries gemiddelde van €585. Bij meerpersoonshuishoudens is het verschil groter en  betalen de huishoudens in Harlingen €578 tegenover een Fries gemiddelde van €662.

Harlingen in de top 10
Hiermee staat Harlingen op een gedeelde 7e plaats wanneer het gaat om de woonlasten van eenpersoonshuishoudens (in 2011 was dit de 10e/11e plaats) en de 2e plaats bij meerpersoonshuishoudens (in 2011 was dit de 3e/4e plaats).
Onder de woonlasten worden de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing na aftrek van eventuele heffingskorting gerekend.

Ameland heeft de laagste woonlasten
In Friesland zijn de woonlasten het hoogst in de gemeente Leeuwarden en Boarnsterhim. Meerpersoonshuishoudens betalen in de gemeente Leeuwarderadeel €825 aan woonlasten. Eenpersoonshuishoudens betalen in de gemeente Boarnsterhim € 758 aan woonlasten. De minste woonlasten worden op Ameland gevraagd, daar betalen meerpersoonshuishoudens in totaal €544 en eenpersoonshuishoudens € 453 aan woonlasten.

De atlas van de lokale lasten
Sinds 1997 brengt het COELO door middel van de "Atlas van de lokale lasten" de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen in kaart. Hierbij ligt de nadruk op de woonlasten voor huishoudens. Voor alle gemeenten worden OZB, rioolheffing en reinigingsheffingen uitgebreid in kaart gebracht: de heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben. Hiernaast bevat de atlas onder meer kaarten over de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de kosten van paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de GBA. Meer informatie staat op www.coelo.nl/atlas12