Het College van B&W

Over het College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Burgemeester en wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en bereiden deze besluiten voor. Het college is daarnaast over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. 

In Harlingen bestaat het college uit de burgemeester (voorzitter) en drie wethouders.

Samenstelling en portefeuilleverdeling

Roel Sluiter, burgemeester

 • Algemeen bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Beleidscoördinatie
 • Relatie burger-bestuur
 • Promotie en communicatie
 • Politie en brandweer
 • Regionale en internationale samenwerking

Maria le Roy, wethouder

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Cultureel erfgoed
 • Openbare ruimte
 • Waterfront
 • Havens en vaarwegen
 • Waddenzee
 • Economie
  • Citymarketing
  • Recreatie & toerisme
  • Detailhandel

Hein Kuiken, wethouder

 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Zorg en welzijn
  • Jeugd- en ouderenbeleid

Harry Boon, wethouder

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Bedrijfsvoering
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Sport 

Spreekuur van het College

De burgemeester en de wethouders houden regelmatig spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties, die een bepaald onderwerp of probleem willen voorleggen in een gesprek van 10 tot 15 minuten. Het spreekuur vindt om de twee à drie weken plaats op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur in het stadhuis (hoofdingang, Noorderhaven 86). 

Wilt u weten wanneer het volgende spreekuur is of u hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met het secretariaat van het College via telefoonnummer 14 0517.