Het College van B&W

Over het College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Burgemeester en wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en bereiden deze besluiten voor. Het college is daarnaast over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. 

In Harlingen bestaat het college uit de burgemeester (voorzitter) en twee wethouders.

Samenstelling en portefeuilleverdeling

Burgemeester Roel Sluiter

 • Algemeen bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie)
 • Relatie burger - bestuur
 • Promotie en communicatie
 • Politie en brandweer
 • Stadsvisie coördinatie
 • Regionale en internationale samenwerking
 • VTH (drank en horeca, evenementen, braderieën, vent- en standplaatsen)

Wethouder Maria le Roy

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Volkshuisvesting
 • Mobiliteit en N31
 • Openbare ruimte
 • Waterfront
 • Havens en vaarwegen
 • Waddenzee
 • Economie (citymarketing, recreatie & toerisme en detailhandel)
 • VTH (Wabo)

Wethouder Peter Glasbeek

 • Financiën
 • Werk en Inkomen
 • Zorg en Welzijn
 • Onderwijs
 • Dienstverlening
 • Sport, cultuur en cultureel erfgoed

Spreekuur van het College

De burgemeester en de wethouders houden regelmatig spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties, die een bepaald onderwerp of probleem willen voorleggen in een gesprek van 10 tot 15 minuten. Het spreekuur vindt om de twee à drie weken plaats op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur in het stadhuis (hoofdingang, Noorderhaven 86).

Data spreekuur

 • 14 januari
 • 28 januari
 • 11 februari
 • 25 februari
 • 11 maart
 • 25 maart
 • 8 april
 • 22 april
 • 6 mei
 • 20 mei
 • 3 juni
 • 17 juni
 • 1 juli
 • 15 juli
 • 29 juli
 • 12 augustus
 • 26 augustus
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 4 november
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december

Aanmelden kan bij het secretariaat van de gemeente Harlingen via 14 0517.