Geacht college,

Inleiding:
Op 5 januari 2021 heeft de provincie Fryslan een persbericht gepubliceerd over het preventief financieel toezicht voor GR Fryslan-West. Hierna heeft de raad geen mededeling van het college meer ontvangen. Wij hebben n.a.v. het persbericht nog de volgende vragen:
Hoe vaak is er tussen 15 augustus en 15 december contact geweest met de provincie over het indienen van de begroting van de GR en op welke manier zijn die gesprekken vastgelegd.
Is de provincie op de hoogte gebracht dat Sudwest en DFM pas op resp. 16/12 en 17/12 haar raadsvergadering hadden en dus hun besluit pas na 15/12 konden indienen. Zo ja, wat was de reactie van de Provincie, Zo nee, wat is daarvoor de reden.
In welk perspectief staat de aangenomen motie op 9 december nu er preventief toezicht van toepassing is. Welke gevolgen heeft dit?

Namens de fractie van het CDA, Sietse Zoodsma

Antwoord op raadsvraag CDA over Preventief financieel toezicht empatec door provincie