Geacht college,

Heel veel mensen die Harlingen bezoeken weten niet van het bestaan van de Harlinger Parkeergarage. En weten ze er wel van dan is deze nog redelijk onvindbaar.
In het verkiezingen-debat noemde de wethouder het zelf ook als een onwenselijk punt.
Hoe denkt het college deze zichtbaarheid en bekendheid van onze parkeergarage te vergroten en de toegankelijkheid voor de toekomst te verbeteren?

Namens de fractie van CU, Marga Liefting

Antwoord op raadsvraag CU - Onbekendheid Harlinger Parkeergarage