Geacht college,

Onlangs ontvingen wij de antwoorden op onze vragen over de jaarverslagen van het openbaar onderwijs. Dank daarvoor. U schrijft daarin “deze toezichthoudende taak richt zich op een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de financiële jaarstukken“.

Vraag

Welke andere onderwerpen worden hier bedoeld? En op welke wijze kan de gemeenteraad hieraan invulling geven?

Namens de fractie PvdA, Edwin Helvrich

Antwoord op raadsvraag PvdA - Toezichthoudende taak openbaar onderwijs