Geacht college,

Wij ontvingen een ontroerende en emotionele brief van een familie, wier “beppe”/grootmoeder al jarenlang naar volle tevredenheid woont/woonde in Almenum.

“Beppe” heeft al jarenlang MS en is op 24 uurs zorg aangewezen. Dat was ook de reden, dat zij destijds in 2002 met haar man bewust heeft gekozen voor Woonzorgcentrum Almenum. Haar man kwam later naarmate de jaren verstreken ook in aanmerking voor zorg. Toen het voor zich zelf eten koken samen niet meer kon, werd met anderen gegeten in de recreatiezaal van de keuken van de heer Oege Kingma. Op deze wijze kon men nog prima “van de oude dag genieten”. Haar man is intussen overleden. Mevrouw bleef tevreden wonen in het woonzorgcentrum.

Waarom deze inleiding en uitleg:
Op 23 juli 2019 ontvingen de bewoners een brief met de mededeling, dat de 24 uurs zorg m.i.v. 5 augustus zou veranderen. De nachtzorg kwam te vervallen en Almenum zou nog maar van 7 uur ’s morgens t/m 11 uur ’s avonds worden bezet door verplegend personeel van Palet. Mocht er midden in de nacht zorg nodig zijn, dan zou er iemand van de thuiszorg “op route” worden gestuurd. Deze brief was afkomstig van de Bouwvereniging.

Wat gebeurde: de familie werd op 12 december 2019 in de ochtend door Palet gebeld met de mededeling dat “beppe” was gevallen. Ze was die nacht gevallen, omdat “ze zelf naar haar po stoel was gegaan en niet op de thuiszorg had gewacht….”. Haar enkel vertoonde op twee plaatsen een scheur en moest in het gips. De familie was boos, omdat ze niet op hulp had gewacht!
Later biechtte mevrouw in tranen op, dat ze de waarheid (ze moest ’s nachts na het bellen soms wel 2 tot 3 uur wachten tot de nachthulp aanwezig was….) niet had durven zeggen, omdat ze bang was, dat ze haar vertrouwde plekje  in Almenum zou verliezen. Ze verblijft sindsdien in de Batting in afwachting van een plek in de Spiker. Ze staat op de wachtlijst. Ze kan helaas niet meer terugkeren naar haar vertrouwde woning in Almenum. Er is immers geen 24 uurs zorg meer……

Naar aanleiding van bovengenoemd geval willen we u de volgende vragen voorleggen:

  • Is het u bekend, dat het beleid bij Almenum is gewijzigd? Zo ja, wat is uw mening daarover?
  • Heeft dit een financiële achtergrond of anderszins?
  • Is er overleg met u geweest over de aanpassing?
  • Is de communicatie op dit vlak -intern en extern- wel goed en voldoende? In een krantje van Almenum van dec. 2019 spreekt een bewoner zijn tevredenheid uit over het wonen daar, omdat wonen en zorg wordt gecombineerd (….).
  • In onze ogen is er in dit geval sprake van drie partijen, t.w. De Bouwvereniging/eigenaar van Almenum, de zorgverlener Palet en de gemeente Harlingen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Welke partij is eind verantwoordelijk voor dit beleid en is er tussen de partijen overlegd over de wijziging/aanpassing van de zorg?
  • Wij hebben begrepen, dat men in de Spiker niet op de hoogte was van het gewijzigde zorgbeleid bij Almenum en met een wachtlijst kampt. Is dit bij u bekend?

Tot zover onze vragen.

P.S. Originele, uitvoerige en gedetailleerde brief in ons bezit. Bovenstaand relaas is een korte samenvatting. Om privacyredenen sturen we deze niet mee.

Graag horen wij uw reactie.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang over 24 uurs zorgbeleid Almenum