Geacht college,

Dinsdag 15 maart 2022 werd bekend gemaakt dat het MCL voornemens is om het gebouw in Harlingen te verkopen. Dat roept bij de PvdA de volgende vragen op:

Is het college bekend met de verkoop van (een deel van) het gebouw van “Oranjeoord” (MCL)?
Kan en wil het college het MCL verzoeken of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de bereikbare poliklinische zorg voor de inwoners van Harlingen, en hierover terugkoppeling te geven bij de gemeenteraad?
Kan en wil het college actief optrekken met de colleges van Terschelling en Vlieland voor behoud van zorg zoals die nu geboden wordt in MCL Harlingen?
Is het college bereid om zich maximaal in te spannen, bij de directie van het MCL om de poliklinische zorg in Harlingen te behouden?

Namens de fractie PvdA, Welmoed Konst

Antwoord op raadsvraag PvdA - Verkoop MCL Harlingen