Geacht college,

De citymanager heeft afgelopen jaar een inventarisatieronde gemaakt bij winkeliers, horeca- ondernemers en inwoners van onze kernwinkelgebied. Kunnen de verbetervoorstellen van deze mensen gedeeld worden met de Raad?

Namens de fractie van Harlinger Belang, Lisa Ligthart