Geacht college, 

Begin maart van dit jaar kregen een bezwaarmaker en de vergunninghouder beide een dwangsom uitbetaald van de gemeente van €1442,- wegens het niet tijdig afhandelen en beslissen van ingediende bezwaarschrift. 
Hoeveel bezwaarschriften zijn er nu die niet tijdig tot een beslissing/afhandeling zullen komen? Hoe komt dit en wat kan gedaan worden om dit te voorkomen.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Lisa Ligthart