Geacht college,

Uit openbare stukken blijkt, dat u het pand aan de Oude Trekweg 81  3 op 30 augustus 2019 aan Luidum Beheer BV te Harlingen heeft verkocht tegen een bedrag van € 195.000/- k.k.

Eind 2019 heeft bovengenoemde onderneming het pand via een makelaar opnieuw te koop aangeboden voor een bedrag van € 260.000/- k.k. Het pand is intussen verkocht onder voorbehoud van financiering; derhalve is de juiste prijs nog niet bekend.

Uiteraard gunnen wij iedere partij een snelle doorverkoop en financiële “boppeslach”, maar omdat dit een pand betreft, dat tot voor kort in het bezit was van de gemeente, dus er sprake is van gemeenschapsgeld, willen we u de volgende vragen voorleggen:

Vraag:

  • Uw originele verkoopprijs aan Luidum Beheer BV van € 195.000/-;  hoe is deze prijs tot stand gekomen?
  • Betreft het hier de boekwaarde of heeft een taxatie plaats gevonden via een beëdigd taxateur?
  • Betrof het hier een onderhandse gunning?
  • Indien ja, zijn er destijds ook andere partijen uitgenodigd om een bod uit te brengen?
  • Indien ja, waarom is voor deze onderneming gekozen?
  • Indien ja, waarom heeft u voor een dergelijk verkoopproces gekozen?
  • Waarom heeft u niet gekozen voor een openbaar proces via een makelaar, waarbij een ieder op een transparante manier een kans tot aankoop wordt geboden.

Graag vernemen wij uw reactie.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - Verkoop pand Oude Trekweg door gemeente