Geacht college,

Dat de klimaatverandering een feit is kunnen we niet ontkennen. Dat onze gemeente hier in mee moet doen staat vast. Echter constateren wij dat het proces wel erg snel gaat en naar ons inziens er op bepaalde gebieden door wordt gedrukt. Waar het nu zozeer omgaat is waar plaatsen we windmolens en zonnepanelen, en welke wijken gaan van het gas af. Het draagvlak van deze plannen in onze gemeente is klein. Onze mooie stad volbouwen met zonnepanelen en windmolens zien wij niet als een oplossing, immers, na 20 jaar is de subsidie op en zijn deze genoemde oplossingen versleten. Het product is niet recyclebaar. Dit geld zowel voor de zonnepanelen als voor de windmolens. Belangrijk dat dit voor het bouwen helder wordt, hoe hier bij de afschrijving van windmolens en zonnepanelen mee wordt omgegaan. Ook de wijken van het gas af vraagt veel van onze gemeente. Wat ook belangrijk is, kunnen wij als kleine gemeente dit grote proces aan. En natuurlijk wie gaat dit uiteindelijk betalen.
Naar aanleiding van het tot nu toe gevolgde proces over bovengenoemde onderwerpen hebben wij de volgende vragen:

1. In hoeverre heeft onze gemeente grip op de plannen zoals die uit het klimaat akkoord komen?
2. Voorziet u problemen met de uitvoering van dit grote project? M.i. Zal dit een behoorlijk belasting op het ambtelijke apparaat geven.
3. Heeft u hier, waar nodig, extra ambtenaren voor?
4. Maakt u zich ook zorgen over wie dit uiteindelijk moet gaan betalen?
5. Het draagvlak van, van het gas af, neemt af in Nederland. Gaat u het de bewoners van de gemeente Harlingen straks verplichting om van het gas af?
6. Is het een idee om als gemeente twee jaar te stoppen met de RES en Warmte Transitie? De ontwikkelingen gaan snel en met wind en zonne-energie redden we het niet. Alles wat we gaan bouwen zal achteraf blijken niet nodig te zijn. Zo kun je over twee jaar meer concrete projecten opzetten die wel doeltreffend zijn.
7. Kernenergie zal een onmisbare factor in de klimaatplannen worden. Hoe staat u hier tegenover?
8. Als je kernenergie gebruikt kun je de helft van de zonnepanelen en windmolens verwijderen. Als we hier nu al op inzetten hoef je niet verder in zon en wind energie te investeren. In hoeverre kunt u de RES in dit gegeven bijsturen?

Namens de fractie VVD, Johan Anema