Geacht college,

Onlangs is bij onze fractie het bericht doorgekomen dat er door problemen in zowel de capaciteit als spanning bij verdeelstation Herbayum het niet mogelijk is te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terug leveren van elektriciteit. Dit heeft onder andere als gevolg  dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuwe grootverbruik aansluitingen op het elektriciteitsnet in de gemeente Harlingen. Dergelijke aansluitingen zijn van belang voor o.a. industriële activiteiten. De netbeheerder heeft aangegeven een nieuw midden spanning net aan te leggen tussen Sneek en Harlingen. De verwachting is dat dit eind 2025 wordt afgerond. Voor zover onze informatie is het college ook bekend met dit probleem. Onze fractie heeft de volgde vragen:

  1. Is de gemeente in contact met de netbeheerder, en wat zijn de eerste signalen van hun kant?
  2. Betekent dit dat er tot eind 2025 geen nieuwe aansluitingen voor het verbruiken en terug leveren van elektriciteit kunnen worden gerealiseerd in onze gemeente?
  3. Is bij het college ook bekend hoeveel bedrijven/instellingen/partijen er op dit moment hinder ondervinden van deze beperking?
  4. In hoeverre heeft dit gevolgen voor de duurzaamheidsplannen van de gemeente (o.a. zonnepanelen eiland parkeren).
  5. Heeft dit ook gevolgen voor de RES?

Namens de fractie van het CDA, Reynold Bontes