Geacht college,

Op dit moment worden vele straten in Ludinga woonrijp gemaakt, of zijn deze net woonrijp gemaakt. Dit geldt ook voor de Westmeep.

Volgens ons moet er nog bouwverkeer over de Westmeep naar Ludinga-zuid. Is het de bedoeling dat bouwverkeer naar Ludinga-zuid een andere route gaat nemen en dat de Westmeep (grotendeels) niet meer toegankelijk is voor bouwverkeer?

Wij zijn benieuwd naar de afwikkeling en route van bouwverkeer door deze wijk, zowel met oog op de veiligheid maar ook rekening houdend met de eventuele schade die het bouwverkeer mogelijk veroorzaakt aan de onlangs of binnenkort opgeleverde straten in deze wijk.

Namens de fractie van het CDA, Reynold Bontes