Geacht college,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief, gedateerd 9 maart jl. (verzonden 11 maart jl.), onder nummer 54689, behandeld door G. Wijma inzake bovengenoemd onderwerp. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de brief en deze geeft ons aanleiding de volgende, aanvullende vragen te stellen:

Onder punt 2 stelt u, dat er een taxatie heeft plaatsgevonden, uitgevoerd door een beëdigd taxateur. 
Vraag: 
Wij zouden graag een kopie van het taxatierapport willen ontvangen.

Onder punt 3 schrijft u, “Nadat het pand twee jaar zonder succes te koop had gestaan en de zittende huurder niet wilde kopen, heeft Luidum Beheer BV haar interesse getoond voor het pand”. Wij hebben uit (doorgaans) betrouwbare bron vernomen, dat het te koop staan was gedurende 2 perioden, 
nl. van 22.03.2007 t/m 09.05.2007 voor € 349.000/- en van 
04.03.2009 t/m 17.03.2010 voor € 329.000/-.

Vraag: 
Klopt bovenstaande informatie met uw informatie?

Genoemde periodes zijn ca. 10 tot 13 jaar geleden. Wij constateren, dat in bovengenoemde periodes er sprake was van een financiële en economische crisis met grote gevolgen voor de onroerend goed markt. Prijzen voor onroerend goed kelderden, huizen “stonden onder water” en de aan-en verkoop van huizen stagneerde.

Vraag: 
Zijn er nadien tussen 17.03.2010 en 30.08.2019 (datum van verkoop aan Luidum Beheer BV tegen een bedrag van € 195.000/-) nog andere periodes geweest van te koop aanbieden van het pand? 
Zo ja, wanneer was dit? 
Zo nee, waarom niet recentelijk middels een transparant proces via een makelaar? Immers, de onroerend goed markt floreert al weer gedurende meerdere jaren met stijgende prijzen, die thans hoger zijn dan voor de crisis van 2008.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra.