Geacht college,

In de Raadsvergadering van 11 december 2019 hebben wij u mondeling gevraagd uitleg te geven over de financiële situatie bij Empatec. Dit naar aanleiding van allerlei verwarrende en verontrustende berichtgevingen via de diverse media.

Niet alleen onze partij, maar diverse andere partijen waren niet echt gelukkig met de informatieverstrekking hieromtrent. De heer Schoute heeft ons getracht “bij te praten”.

Daarna is het oorverdovend stil geworden rond de financiële perikelen bij Empatec.

Vraag:
Wat is thans de financiële situatie bij Empatec?

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - Financiële situatie Empatec