Geacht college,

Wij werden geattendeerd op het plan Van sloot naar vaart van 2012.

Onderstaand enkele details:

“ Van Sloot tot Vaart.”

Waterbouwkundig onderzoek naar nieuwe vaarroute oost- Harlingen

Datum:07-05-2012

In opdracht van: NHL Hogeschool Civiele Techniek

In samenwerking met: Oosterhof Holman Beton & Waterbouw en Gemeente Harlingen

Vraag:

Is dit plan nog bekend bij het college ? Indien nee, dan zijn wij graag bereid u digitaal een kopie toe te sturen.

Naar ons beste weten is er destijds verder niets met het plan gedaan van de kant van de gemeente.

Gelet op de ontwikkelingen nadien in de wijk Ludinga, zou het naar onze mening interessant kunnen zijn opnieuw met een frisse blik naar het plan te kijken en het in de verdere planvorming te betrekken.

Horen graag uw mening hierover.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Ida Soolsma