Geacht college,

Het parkeerterrein aan de spoorstraat is ingericht voor dagparkeren. Hier maken dagtoeristen en andere bezoekers aan onze stad dan ook veelvuldig gebruik van. Op dit moment is het parkeerterrein, mede door de soort verharding niet altijd optimaal en ziet het er niet aantrekkelijk uit.

Bij de begroting van 2019 is besloten om de spoorstraat opnieuw in te richten met vrij liggende fietspaden, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Het CDA zou graag zien dat ook dit parkeerterrein wordt meegenomen in de herinrichting en voorzien wordt van permanente verharding. Dit draagt bij aan de gastvrije gemeente die we willen zijn.

 

Vraag:

Zit er in de huidige opdracht voor de herinrichting van de spoorstraat financiële ruimte om ook het dag parkeerterrein aan de spoorstraat erbij te betrekken?

Namens de fractie CDA, Hendrik Sijtsma

 

Antwoord op raadsvraag CDA over Parkeerterrein Spoorstraat