Geacht college,

Twee ingezonden brieven in de HC van 3 april 2020 over “groen”. Aangezien wij wel kunnen meevoelen met de teneur daarvan zouden we graag een reactie van het college ontvangen met een inhoudelijke onderbouwing van het relevante gevoerde beleid die hopelijk ook de betreffende briefschrijvers duidelijkheid verschaft.

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer.

Antwoord op raadsvraag Wad'n Partij Harlingen - Groenbeleid