Geacht college,

Met betrekking tot de bio-LNG installatie die op de haven van Harlingen geplaatst zal worden heeft D66 de volgende vragen:

  1. Volgens RIVM is van veel afval- en reststoffen te weinig afdoende feitelijke informatie beschikbaar om te kunnen beoordelen of in de reststromen residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zitten, die dus na vergisting terechtkomen in de digestaat en dus een aantasting van de biodiversiteit kunnen veroorzaken. Is SFP van mening dat zij over voldoende reststoffen kan beschikken voor de productie van LNG die vermeld staan op bijlage Aa van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet? Want alleen dan kan de digestaat als meststof worden gebruikt, anders zal de digestaat een afvalstof zijn.
  2. Is er straks sprake van natte of droge vergisting?
  3. Volgens de site groenleven.nl(externe link) is een bio-LNG installatie kleiner, maar duurder. En dat de marge voor producten bij bio-LNG in het gunstigste geval zeer klein is. Hoe kan het dan dat de realisatie van de biomassacentrale in Harlingen mogelijk is zonder subsidies?
  4. De productie van bio-LNG kost veel energie. Wat is dan de milieuwinst als deze energie niet of maar deels zelf kan worden opgewekt?
  5. Waaruit bestaat de transparantie van SFP op de soort en herkomst van de afval(rest)stromen voor de biomassacentrale?
  6. De bio-LNG zal moeten concurreren met fossiele LNG, waardoor de marges klein zijn. Dus is het belangrijk dat Doeksen een belangrijke investeerder, maar tevens afnemer van bioLNG zal zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Hoe groot (in percentages) is het aandeel van Doeksen in de investering en als afnemer van bioLNG van SPF?
  7. Wanneer de productie van bio-LNG wel grotere marges op gaat leveren is de kans groot dat de concurrentie op deze markt toe gaat nemen, met daardoor druk op de organische afvalstromen die prijsverhogend gaat werken. Mogelijk gevolg: om te zorgen dat kostprijs zo laag mogelijk blijft en de biocentrale continue aanvoer vereist zal dit de kans op dubieuze afvalstromen vergroten. Boekhoudkundige trucs die toegepast kunnen worden en het milieu is er uiteindelijk niet mee gediend. Dit is onze zorg? Hoe zal alles controleerbaar zijn, niet alleen op papier, maar ook werkelijk, dat alles volgens wettelijke eisen plaatsvindt?

Namens de fractie van D66, Richtsje Allersma