Geacht college,

Gymnastiek is een verplichtte les op de basisschool en de gemeente faciliteert de ruimte waar deze verplichte les gehouden wordt. In bepaalde groepen krijgen de leerlingen deze les van hun eigen leerkracht die aan de school verbonden is , maar in onze gemeente krijgen leerlingen ook les van een gediplomeerd sportleerkracht. 

De vragen die de CDA fractie heeft zijn als volgt:

- Hoe ziet de constructie tussen gemeente en scholen v.w.b. deze leerkracht er uit?
- In welke besluit / verordening is dit opgenomen?
- Bij wie is deze leerkracht in dienst?
- Wie betaald deze leerkracht / hoe is de kostenverdeling?
- Hoe hoog bedragen de kosten van gemeente over de afgelopen drie jaar?
- Maken alle scholen binnen de gemeente Harlingen gebruik hiervan?
- Hoeveel uur per week wordt er per school gebruikt/besteed?

Namens de fractie CDA, Reynold Bontes