Geacht College,

Als je ingeschreven wil zijn als inwoner van een gemeente, dan heb je een adres nodig, op zich logisch. Onze gemeente heeft veel schippers die een naast het schip een (huur)huis bezitten.

In de woonvisie staat, dat er meer ruimte moet komen voor andere/meerdere woonvormen o.a.  wonen op het water. Hierbij word vaak aan een woonark gedacht met een vaste ligplaats, maar het kan ook een schip zijn dat regelmatig vaart. Er zijn momenteel een aantal schippers die graag op hun schip willen wonen om uiteenlopende redenen, maar de eis dat er een ‘vast’ woonadres moet zijn bemoeilijkt dit. Wij krijgen de indruk dat hiervoor in onze gemeente niets geregeld is om dit op een legale manier te kunnen vastleggen. Uit een inventarisatie blijkt, dat het hier gaat om circa 15 tot 20 schippers van de Bruine Vloot.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  • Is het bij het college bekent dat er voor de Bruine Vloot schippers die op hun schip willen wonen, geen mogelijkheid is voor een woon/post adres.
  • Komen er meer mogelijkheden of alternatieven voor wonen op het water zoals in de woonvisie staat omschreven (niet alleen woonarken maar ook schepen die kunnen varen).
  • Kunnen de betreffende schippers in aanmerking komen voor een postadres zoals dit bij daklozen worden gehanteerd.
  • Mag de gemeente een uitzondering creëren voor schippers, die lid zijn van de VBZH, om zich in te kunnen schrijven op het adres van bijvoorbeeld de vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen?


Namens CDA Harlingen, 
Sietse Zoodsma.

Antwoord op raadsvraag CDA over Woonadres VBZH schippers