Geacht college,

Op donderdag 9 april is er een hond gewond geraakt door losliggende scherpe voorwerpen in het Harlinger Bos. In een veel gedeeld bericht op sociale media zijn de ernstige verwondingen te zien, net als het scherpe voorwerp. Het is niet de eerste keer dat scherpe voorwerpen gevonden zijn in het Harlinger Bos. Op 15 oktober 2019 berichtte de Harlinger Courant over de aanwezigheid van glasscherven in de nieuw aangebrachte grond. Destijds heeft de gemeente ‘niks afwijkend aangetroffen’.
Kan de gemeente zo spoedig mogelijk het Harlinger Bos wederom inspecteren op scherpe voorwerpen en opruimen?
In hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige en schone openbare ruimte?
Kan de gemeente in de toekomst meer aandacht geven aan de handhaving in het gebied in en rond het Harlinger Bos?

Namens de fractie van PvdA, Bartele Boersma

Antwoord op raadsvraag PvdA over gevaarlijke situatie Harlinger Bos