Geacht college,

Onlangs stelde wethouder Boon in een webinar dat er in Harlingen nog plaats is voor 2-4 windturbines. Waar baseert de wethouder/het college dit op en aan welke plekken wordt dan gedacht? Meer concreet: wordt het plaatsen van een of meer windmolens op Oostpoort 3 toegestaan? (En nu we het daar toch over hebben: wordt het aanleggen van zonneparken op Oostpoort 3 toegestaan?) En welke betekenis moeten we aan genoemde stelling van wethouder Boon toekennen gezien het gegeven dat de provincie er voor lijkt te kiezen helemaal geen windmolens in Harlingen meer toe te staan?

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer