Geacht college,

U schrijft in de raadsinformatiebrief 'Beeindigen overeenkomst met W.N. Van Meurs V.O.F', dat “wij zijn ons momenteel aan het beraden hoe het verdere vervolg er uit moet zien. We zijn bezig de verschillende scenario’s, inclusief de toekomstige uitbreiding van het langparkeerterrein, in beeld te brengen”.

Verder wordt in de Leeuwarder Courant van 18 april jl. geschreven:

“Ook het personeel van Van Meurs gaat over naar de nieuwe exploitant. Wie die nieuwe partij is, is nog onbekend. Boon verwacht dat voor 2021 en 2022 een tijdelijke oplossing wordt gezocht”.

Een en ander roept bij ons de volgende vragen op:

Vragen:

  • Waar moeten wij aan denken bij deze “tijdelijke oplossing voor de jaren 2021 en 2022”?
  • Er worden verschillende scenario’s in beeld gebracht: Is de exploitatie door de Gemeente Harlingen zelf, via bijv. een aparte 100% dochter- onderneming, ook één van die scenario’s? Wij denken in dit verband aan een opzet zoals bij het verzelfstandigde Havenbedrijf.

Namens de fractie van Haringer Belang, Jappie Saakstra