Geacht college,

Als het gevolg van restafval verminderen in Nederland is dat er steeds meer restafval uit het buitenland geïmporteerd moet worden om de afvalovens in Nederland in bedrijf te houden, wat is dan uit milieu-oogpunt het voordeel voor de burgers van restafval verminderen, gezien het feit dat het verbranden van steeds meer buitenlands afval er toe leidt dat er in Nederland steeds meer (giftig) verbrandingsresidue ontstaat, cq overblijft? Terwijl daarnaast uit algemeen milieu-oogpunt het onwenselijk lijkt om internationaal met afval te gaan slepen, iets wat bovendien het draagvlak onder de burgers voor afvalvermindering niet zal bevorderen.

Namens de fractie Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer.