Geacht college,

Naar aanleiding van de vragen van het CDA over de harde plancapaciteit op gemeenteniveau m.b.t. de brief van GS, hebben wij op 7 mei antwoord ontvangen. Waarvoor dank. Over de bijlagen Woningbouwprogramma hebben wij een aantal vervolgvragen: 

1.Hoeveel / aantal woningen die in de periode 2021-2025 vallen zijn inmiddels verkocht, in optie of staan nog te koop van de onderstaande projecten:

- Ludinga (bouwvlek 13 en 18)

- Dukdalf

- Trebol

- Oosterhof

2.Hoeveel / aantal woningen die in de periode 2021-2025 vallen, zijn inmiddels verhuurd of is door intekening belangstelling getoond door potentiele huurders van de onderstaande projecten:

- Plan Zuid

- Koopmans

3.Kunt u aangeven wanneer van een project de status wijzigt van ‘zacht’ naar ‘hard’?


4.In het overzicht Woningbouwprogramma 2021-2030 staat een tabel Nieuwe plannen.

Vraag: Kunt u een toelichting hierop geven over locatie, bestemming, type en prijsklasse?

Namens CDA Harlingen,

Sietse Zoodsma.