Zoutwinning
Aan de hand van een aantal presentaties zal informatie worden verstrekt over de voortgang van de zoutwinning onder de Waddenzee, de pilot Harlingen, het aanvullende meetnet en bodemdaling. De presentaties zullen worden verzorgd door vertegenwoordigers van zoutfabriek Frisia, de Stichting Bescherming Historisch Harlingen en een deskundige op het gebied van bodembeweging.

Programma Harlingen
De raad zal worden geïnformeerd over het Programma Harlingen (Wat is het programma Harlingen, samenwerkingspartners, projecten) waarna de focus komt de liggen op één van de projecten uit het programma. De focus wordt gelegd op het project verbetering kwaliteitsbeleving eilandtoerist. Dit project omvat o.a. de herinrichting van alle parkeervoorzieningen voor eiland parkeren en bruine zeilvaart, de herinrichting van de route tussen parkeervoorzieningen en Waddenpromenade en de herinrichting het gebied voor de veerterminal. Met nadruk zal stilgestaan worden bij de herinrichting
van de langparkeer voorzieningen.

Via de volgende link kunt u de informatieve raadscommissie en de agenda met stukken bekijken: https://tinyurl.com/y3w2yceo