Geacht college,

De stoep voor je huis is gemeentegrond en vrij toegankelijk voor iedereen. Als je de stoep
blokkeert, waardoor andere burgers moeten uitwijken naar de openbare weg, ben je
strafbaar en word je gesommeerd om die blokkade te verwijderen.
Indien een bewoner de begroeiing in zijn tuin niet onderhoudt en burgers daardoor niet
meer op de stoep voor dat huis kunnen lopen, moet de Gemeente ook ingrijpen.
Dit is een euvel wat op meerdere plaatsen binnen onze gemeente speelt.
Het is een probleem voor die burgers die niet zo eenvoudig uitwijken naar de
openbare weg en helemaal een probleem voor de visueel gehandicapten die dan hun
oriëntatie kwijt zijn.
Graag hoor ik van het college welk beleid wordt gehanteerd voor een eigenaar van een
koopwoning die die overlast veroorzaakt.
En bij wie kan de burger dan terecht?

Namens de fractie van HOOP, Ankie Hoendervoogt

Antwoord op raadsvraag HOOP - Overlast openbare weg