Geacht college,

Onlangs ontvingen wij een mail van omwonenden over te hoge snelheden in de Karremanstraat. Kan het college een overzicht geven van welke acties er ondernomen zijn en/of nog ondernomen gaan worden om samen met de omwonenden tot een oplossing te komen?

Namens de fractie van de PvdA,

Edwin Helvrich.

Antwoord op raadsvraag PvdA - Verkeersveiligheid Karremanstraat