Geacht college,

In het artikel van de LC van 14-8-2021 wordt gesteld dat het algenscherm dat vanaf juni in gebruik is, (nog) niet het gewenste effect heeft. Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van het Waddenfonds, provincie en de gemeente. De dekking komt uit de reserve Westerzeedijk.
Vraag:
1. Wat zijn de totale kosten voor het aanleggen van het Algenscherm geweest en wat is het aandeel van de gemeente hierin die samenhangen met deze pilot.
2. Wat is de afgesproken proefperiode/duur van de pilot.
3. Wat zijn de afspraken indien de pilot niet het gewenst effect blijken te hebben.
4. Wie draait op voor de kosten van het opruimen van het scherm.

Namens de fractie CDa - Hendrik Sijtsma