Geacht college,

Om ook de wegen naar en langs Harlingen aantrekkelijk en interessant te maken: wil het college overwegen om met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten in overleg te gaan om te bezien of de vluchtplaatsen langs de N31 ter hoogte van het Hegewiersterfjild veranderd kunnen worden in plaatsen voor kortparkeren zodat passanten kunnen genieten van het uitzicht op het vogelbeschermingsgebied? Er zou dan ook informatie over het gebied (en over Harlingen) geplaatst kunnen worden.

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer

Antwoord op raadsvraag Wad'n Partij Harlingen - N31 en Hegewiersterfjild