Op European Focus Day, de Europese dag tegen woninginbraak, organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen met de politie een webinar over inbraakwerende maatregelen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Met het invallen van de donkere dagen, neemt ook het aantal woninginbraken weer toe. Gelukkig kunt u er als bewoner zelf veel aan doen om inbrekers zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

In 45 minuten wordt u bijgepraat over veilig hang- en sluitwerk, de 6 wooneisen van het PKVW, malafide slotenmakers, slimme sloten, digitale deurbellen, feiten en fabels over woninginbraak en nog veel meer. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen van het CCV en de politie. Deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/webinarinbraakpreventie.