Geacht college,

In de HC hebben we kunnen lezen dat er automatisch een vergunning is verleend door het overschrijden van de reactietermijndoor het college. Wij hebben de indruk dat dit vaker gebeurd. Toetsing van de vergunningaanvraag op het betreffende bestemmingsplan is hierin cruciaal en dit gebeurd nu onvoldoende.  Automatische vergunningverlening betekend uiteraard niet dat deze niet deugt, maar de zorgvuldigheid komt zo wel in het geding.
 

Vragen die de CDA fractie hier omtrent heeft zijn:
Hoeveel vergunningen zijn er het afgelopen half jaar verleend doordat de termijnen overschreden zijn?

Wat is de oorzaak van de termijnoverschrijdingen.
Is deze oorzaak al langer bekend, zo ja, hoe lang al?
Zijn er vergunningen verleend in de afgelopen periode die, wanneer er binnen de termijn getoetst zou zijn, zouden zijn afgewezen. Zo ja, hoeveel?
Welke acties zijn of worden er op korte termijn genomen om termijnoverschrijding te voorkomen?

Namens de fractie van het CDA,

Hendrik Sijtsma.