Geacht college,

Zoals bekend kampt Empatec met grote financiële problemen. Uit de media hebben wij moeten vernemen, dat directeur De Wit enige tijd geleden op non-actief is gesteld en is vervangen door een interim directeur, de heer Geerding. Wij gaan er van uit, dat de heer De Wit niet meer als directeur van Empatec terugkeert of in een andere functie bij het bedrijf betrokken blijft. Mocht deze aanname niet correct zijn, dan horen we dit graag.

Vraag:
Welke kosten zijn hiermee gemoeid?
Te denken valt aan de ontslag-/afvloeiingsregeling van de heer De Wit, maar ook de kosten van de interim directeur.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra