Geacht college,

 

Enige tijd geleden lazen wij in de Leeuwarder Courant een artikel over het wachten op een beschutte werkplek in de gemeente Sudwest Fryslân. De wachtlijst is lang voor deze participatievoorziening.

Volgens het artikel duurt het in die gemeente tussen de twee en drie jaar voordat er een passende werkplek gevonden is voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Het betreft hier mensen, die alleen kunnen werken in een beschutte omgeving.

Vraag:

Hoe is de stand van zaken in de Gemeente Harlingen?

Is een vergelijkbare situatie ook bij ons geldig?

Zijn er ook hier wachtlijsten?

Hoeveel plekken c.q. mensen betreft het in dit geval?

Indien er een vergelijkbare situatie bestaat in onze gemeente, hoe denkt u de oplossing voor dit probleem te vinden, teneinde terugval in gedrag en een grotere zorgvraag op termijn te voorkomen?   

Namens de fractie van Harlinger Belang,
Jappie Saakstra.