Geacht college,

Harlinger Belang zou graag voor de raad van 3 juni een reactie van het college vernemen op de brief van Ludinga Vastgoed d.d. 1 mei 2020,

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - Brief Ludinga vastgoed - wijzigen bestemmingsplan