Geacht College,

De snelle stappen die Nederland zet in de energietransitie hebben grote gevolgen voor mensen, vooral voor degenen die al in armoede leven of nét kunnen rondkomen. Maar ook voor mensen met een modaal inkomen zullen de gevolgen groot zijn. De gasprijs stijgt momenteel sterk en daarmee hun rekening. Alleen mensen, die het zich kunnen veroorloven, investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en wonen relatief vaker in een beter geïsoleerd huis.

Onderzoeksorganisatie TNO kwam onlangs met een rapport over energiearmoede. Meer dan een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Het onderzoek baseert zich op gegevens uit 2019. TNO verwacht dat de energietransitie op lange termijn goedkoper zal uitpakken voor huishoudens maar dan hebben we het over tientallen jaren. De komende jaren zullen de kosten eerder stijgen en dat is funest voor mensen, die nu al moeite hebben om rond te komen.

De PvdA maakt zich grote zorgen om de Harlingers die in armoede leven. Zeker nu de gas- en energieprijzen schrikbarend stijgen. De kans wordt reëel dat huishoudens hun huis niet meer warm kunnen houden.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft het college zicht op het aantal huishoudens die kampen met problemen als gevolg van de stijgende gas- en energieprijzen?

2. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om deze groep financieel te ondersteunen? Dit om te voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten.

3. In relatie tot de energietransitie: Wat hebben huishoudens in armoede, maar ook de modale inkomens, nodig om de energietransitie te realiseren? Dus welk ondersteunend beleid hebben deze groepen aanvullend nodig?

4. Welke initiatieven heeft het College zich voorgenomen of al genomen om de bij 2 en 3 genoemde ondersteuning te geven? Is ook bekend welke kosten hiermee gemoeid zijn?

Namens de fractie PvdA, Edwin Helvrich