Geacht college, 

In deze ongewone tijd, is het college momenteel druk in de weer om zaken te regelen zodat de samenleving weer iets meer vrijheid krijgt zoals de situatie voordat we met z’n allen in beperkingen verkeerden. Op dit moment is het college druk bezig met de horeca en sport, maar er is volgens de CDA fractie een groep inwoners die iets onderbelicht wordt, namelijk onze inwoners die steun nodig hebben van medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en mensen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld slachtofferhulp na een traumatische ervaring met alle gevolgen van dien. Wij hebben de indruk dat mensen in psychische nood of waar slachtofferhulp nodig is, niet direct worden geholpen.

Vraag:

Kan het college haar invloed uitoefenen zodat aan de voorgenoemde inwoners zo snel mogelijk weer op een zorgvuldige en adequate manier zorg word geboden.

 

Namens de fractie van CDA,

Hendrik Sijtsma.