Geacht college,

Wij zijn gevraagd het onderhoud, (ofwel het gebrek er aan….) van het dijkje Boontjes onder uw aandacht te brengen. Aan- en omwonenden klagen over het gebrek aan onderhoud van het dijkje. Contacten met de projectontwikkelaar leveren tot dus ver niets op; deze verwijst naar de gemeente en verklaart, dat de gemeente ooit met de projectontwikkelaar is overeengekomen het stukje weiland inclusief het dijkje van de projectontwikkelaar te kopen. Volgens recent e-mail contact met een aanwonende is hier onlangs volgens de projectontwikkelaar weer contact over geweest met de gemeente.
Vraag:
Wat is uw lezing van deze zaak en nog beter wat wordt er aan gedaan om de kwaliteit van dit gebied op orde te brengen.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra