Geacht college,

Kan het college ons een overzicht geven van het aantal bomen dat de afgelopen 10 jaar in de gemeente is gekapt (incl. doodgegaan of omgewaaid) in de publieke ruimte en het aantal dat is aangeplant? E.e.a. met een marge van zeg 5%.

Namens Wad'nPartij Harlingen,

Wim WIldeboer.