Geacht college,

Kan het college ons exact uit de doeken doen welk besluit volgens haar de Raad op 8 april precies genomen heeft bij agendapunt 11? Dat is ons, maar ook andere raadsleden, bij nader inzien nl. niet duidelijk. (Toelichting: in het raadsvoorstel en -besluit 7e begrotingswijziging staat alleen een bedrag van 27.500 Euro genoemd waarover besloten is. In de toelichting wordt ook een tweede bedrag van 27.500 genoemd plus, vager verwoord, een bedrag van 12.500 Euro gedurende 28 jaar. Daarover staat echter in het raadsvoorstel en -besluit dus geen woord. Toch wordt “in de buitenwereld” nu gedaan alsof de raad een besluit heeft genomen tot toekenning van een bedrag van in totaal ca. 400.000 Euro.)

Namens Wad'nPartij Harlingen,

Wim Wildeboer.