Geacht college,

Wij willen graag enige duidelijkheid. De afgelopen jaren is er sprake geweest van voortzetting van het contract met Van Meurs versus openbare aanbesteding, mede op grond van nieuwe Europese regelgeving. Informatie van de laatste maanden lijkt er op te wijzen dat het college aan een derde optie denkt: exploitatie van P1 (in combinatie met P2 en nu ook P3) door de gemeente zelf (in welke juridisch geformuleerde constructie dan ook).

Graag horen wij of er waarheid schuilt in deze aanname en of dit juridisch probleemloos kan, mede gezien het feit dat de kwestie van Europese aanbesteding juist juridisch is gebruikt tegen de voortzetting van het contract met Van Meurs.

Ingeval u het onderwerp Van Meurs/P1 zou willen aankaarten in de besloten raadszitting van 24 juni a.s. dan dient u deze vraag te beschouwen als een technische vraag voor die vergadering.

 

Namens Wad'nPartij Harlingen,

Wim Wildeboer.

De vragen zijn inmiddels beantwoord per niet-openbare brief.