Geacht college,

Een jaar of vier geleden was er veel gedoe rond het parkeren bij de Ried BV en de verhouding en communicatie tussen de exploitant en de bewoners. Dat is uiteindelijk moeizaam, en overigens niet dankzij de gemeente, gesust. Waarom heeft het college daar geen lering uit getrokken door diezelfde bewoners nu met haar plannen voor een permanent parkeerterrein annex zonnepark te overvallen? Cru gezegd: kunnen we als raad het college juridisch aansprakelijk stellen voor de juridische kosten die mogelijk gaan voortvloeien uit dit totale gebrek aan communicatie en inlevingsvermogen?

Aanvullend: wil het college de raad met de grootst mogelijke spoed informeren over de resultaten van het gesprek dat donderdag 18 juni plaatsvindt tussen de gemeente en een bewonersdelegatie en ook over eventuele vervolgoverleggen?

Namens Wad'nPartij Harlingen,

Wim Wildeboer.

Note: deze vraag is mondeling afgehandeld met de fractie van de Wad'n Partij Harlingen.