Geacht college,

Is het juist dat de gemeente ivm corona extra BOA’s heeft aangesteld?

Zo ja, waarom? Zo’n twee maanden geleden kreeg ik in antwoord op vragen immers te horen dat BOA’s en politie de coronacontrole goed aankonden en toen waren er meer en strengere regels om op toe te zien dan nu.

Zijn deze extra BOA’s tijdelijk of permanent, dus ook voor na de coronatijd? En in dit laatste geval: waarom?

Hoeveel extra kosten brengt dit met zich mee?

Namens de fractie van Wad'nPartij Harlingen, Wim Wildeboer