Geacht college,

Is het wel of niet juist dat er al 3 schepen van de Bruine vloot failliet zijn of op de rand van een faillissement staan, alsmede een boekingskantoor? Zo ja, is dat dan geen aanleiding om met de grootste spoed te werken aan de uitvoering van de motie die op 1 juli door het college is overgenomen? En kan het college ons een up-to-date overzicht geven dan de financiële situatie van de vloot en van de stappen die het college heeft gezet om de vloot te steunen?

Namens de fractie van Was'nPartij Harlingen, Wim Wildeboer