Geacht college, 

Hoeveel dagdelen is het entrepotgebouw de afgelopen anderhalf jaar (al dan niet tegen betaling) gebruikt? Hoe kijkt het college tegen dit gebruik aan en hoe kunnen we het gebruik duiden in het licht van de gedane investeringen en de oorspronkelijke bedoelingen en verwachtingen? En herkent het college het beeld dat potentiele gebruikers de huurprijs te hoog zouden vinden?

Als de mate van gebruik (betaald dan wel onbetaald) tekortschiet, is het college dan bezig met plannen tot verbetering van die situatie?

Namens de fractie van Wad'nPartij Harlingen,

Wim Wildeboer.

Antwoord op raadsvraag Wad'n Partij Harlingen - Entrepotgebouw